Kerkdienst Online homepage

Kerkbrief homepage

 

blokje teken van leven site

Midwinterontmoetingen: buitengewoon

We zijn nog niet eens halverwege en velen zijn enthousiast. Dat geldt niet alleen voor de gastadressen, maar ook voor de bezoekers. 

Er bezoeken wisselende aantallen de gastadressen; in een enkel geval 0 of 1 of 2. In de meeste gevallen tussen de vijf en de 10 bezoekers. daarvan is ongeveer één derde tot de helft onbekenden voor elkaar. Zo ontstaan er bijzondere kennismakingsgesprekken.

Een van de bezoekers haalde aan het eind van de ontmoeting een gedicht uit zijn broekzak. Dat heeft hij altijd bij zich. Hij voelde zich zo thuis dat hij dit gedichtje met ons wilde delen en las het voor: 

Mensen hebben mensen nodig
Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat,
Maar ons van hemelhoogte gadeslaat,
Zendt Hij ons mensen – nooit zijn we alleen,
Al schijnt soms alles donker om ons heen.
Zolang ons hart voor and’ren openstaat,
Ontmoet het vriendschap, wáár de weg ook gaat.
Een open hart, begrip , een vriend’lijk woord,
Het zijn de lichtjes aan de hemelpoort.
Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat
Zolang Hij ons op aarde leven laat,
Zolang zendt Hij ons vrienden –  en misschien  
Leert Hij ons dáárin iets van Hem te zien???

Jelly Verwaal uit: “Toekomstmuziek”

Meer informatie

6 Feb: ManUnited Clubavond

"Credits oFlyer MU2020 02 Credits or Christr Christ?" Met Jan Harm Urbanus 

We kennen het allemaal wel, de complimentjes op de zaak, de likes op Facebook, de rol die we hebben in onze sportvereniging of kerk.
 

Even voorstellen: Loes Hordijk-Rozema en Marijn Hordijk

Schermopname 169 kopieSinds december 2018 wonen wij in Bennekom. Daarvoor hebben we ruim 30 jaar met veel plezier in Soesterberg gewoond. We hebben drie volwassen kinderen in de leeftijd van 25 tot 30 jaar. Onze kinderen hebben alle drie een partner en wonen in Amersfoort en Utrecht.

Kerstinloop 2019

Het wordt al bijna een traditie: Kerstinloop op 1e Kerstdag. Dit jaar weer in De Brink en voor de eerste keer onder auspiciën van de Raad van Kerken Bennekom. Voor alle Bennekommers, kerkelijk of niet, jong of oud, alleen of met gezelschap, voor langere of kortere tijd; iedereen was welkom.

Nieuwjaarsbericht

In deze allereerste nieuwsbrief van 2020 wens ik jullie heil en zegen voor in het nieuwe jaar. Dank ook voor de vriendelijke Kerstattenties. De komende week zullen wij elkaar als gemeente weer ontmoeten in de dienst, de nieuwjaarsbijeenkomsten met de pastorale wijk zuid en bij de diverse vergaderingen. Terugkijkend op 2019 is er veel gebeurd. Bijna het hele jaar waren wij wat de predikantsplaatsen betreft op halve kracht. Dat was met name te voelen in de pastorale wijk noord.

Icoon Ikbenjong

Ik ben jong

Activiteiten voor alle jongeren: speciaal voor jou!

Lees meer

icoon Inspiratie

Inspiratie

Samen delen, leren en elkaar inspireren vanuit Zijn Liefde.

Lees meer

Icoon Levensloop

Levensloop

Belangrijke gebeurtenissen in verbondenheid met de kerk.

Lees meer

Icoon Diaconie

Diaconie

Zichtbaar zijn en bewust van onze diaconale opdracht

Lees meer

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Login kerkbriefmakers

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook