Wat is diaconie?

Diaconie betekent in feite dienst, dienen. Dit is voor de kerk vanaf het allereerste begin een van haar belangrijkste taken: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

In het kerkelijk verband van de Protestantse Kerk Nederland zijn voor de diaconie de volgende kerntaken omschreven:

De organisatie van de Tafel van de Heer (ook wel Heilig Avondmaal genoemd):
Dit wil zeggen dat de praktische organisatie van het heilig avondmaal bij de diaconie berust.
Het inzamelen en uitdelen van liefdegaven
Dit is het collecteren en het vinden van bestemmingen voor de opbrengst.
De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld:
Dit houdt in onderlinge hulp en ook bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping:
Dit betekent dat de diaconie de kerkleden helpt om te helpen. Dit kan door het organiseren van diaconale activiteiten en verbanden.

Ook de diaconie die onderdeel is van de Brinkstraatkerk, legt zich toe op steun aan mensen die dat nodig hebben. Die steun kan bestaan uit aandacht, tijd en vaardigheid. Mogelijk wordt er ook financieel bijgesprongen. De diaconie verzamelt de gelden die daarvoor nodig zijn en draagt zorg voor de besteding. Daarnaast probeert de diaconie andere mensen bij het diaconale werk te betrekken. De diaconie is het college van diakenen, in onze kerk bestaande uit circa 15 kerkleden.

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook