Wat gebeurt er met het collectegeld?

Voordat een collecte gehouden wordt is er een doel voor bepaald. Collecten worden dus nooit zomaar gehouden om achteraf te zien wat er met het geld moet gebeuren.
De collectedoelen worden met zorg gekozen aan de hand van een aantal criteria. Belangrijk is dat het geld op een plek terecht komt waar het aan een noodzakelijke besteding wordt uitgegeven en dus niet ergens op de grote hoop komt. Het moet natuurlijk uitgegeven worden aan mensen die de hulp nodig hebben en er van afhankelijk zijn. Daarnaast proberen we voor de collectedoelen een evenwichtige regionale spreiding aan te houden tussen lokaal, landelijk en internationaal. Tenslotte wordt er ook nog gekeken naar een spreiding van de doelen over een aantal thema’s, zoals bijvoorbeeld armoede, hulpverlening, educatie en nog enkele andere richtingen. Criteria diaconale hulpverlening beschrijft in detail de aanpak.
Wanneer de collecte gehouden is, wordt de opbrengst 1-op-1 overgemaakt aan het collectedoel.

Klik hier voor het collecterooster

Kan ik een collectedoel aandragen?

De diaconie stimuleert kerkleden om een diaconaal collectedoel aan te dragen. Heeft u persoonlijke betrokkenheid met een goed doel, dan willen wij graag van u horen. Omdat de collectes jaarlijks gepland worden is het handig om in het najaar met voorstellen te komen.

Wie controleert wat er met de gelden gebeurt?

De diaconie houdt er een financiële boekhouding op na, die jaarlijks door een externe commissie goedgekeurd moet worden. Van de goede doelen wordt vooraf nagegaan, of ze voldoen aan de criteria die de diaconie aan ze stelt. De penningmeester van de diaconie kan u inlichten als u hierover vragen heeft.

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook