Kerk, milieu en samenleving

Wie zijn  we?  We praten en doen!

Niet alleen praten maar vooral ook doen, dat is het motto en ook de doelstelling van de Taakgroep Kerk & Milieu / Samenleving. Onderwerp van gesprek en ons "activisme" is onze zorg voor Gods Schepping: zeg maar het bevorderen van rentmeesterschap dat ons vanuit de Bijbel is opgedragen. Door met elkaar in gesprek te gaan tijdens onze periodieke bijeenkomsten, bevorderen we de bewustwording op het terrein van duurzaamheid in de ruimste zin.

Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw waren onder andere het "Handvest Voor De Aarde", de activiteiten van het Landelijk Missionair Collectief en het Conciliair proces ook belangrijke inspiratiebronnen voor het ontstaan van de Taakgroep. De door de Verenigde Naties in 2015 vastgestelde 17 Duurzaamheidsdoelstellingen zijn nu ook een belangrijk aanknopingspunt voor ons denken en handelen. Tot 2016 was de Taakgroep onderdeel van ZWO. De Taakgroep heeft contacten met onder andere het landelijk bureau van de PKN in Utrecht (Groene kerken)  en Gemeente Ede. Met vele tientallen kerken in het land hebben we contacten in verband advisering over duurzaamheidsmaatregelen voor kerkgebouwen.

De Taakgroep bestaat uit leden van de PKN Brinkstraatkerk, PKN Hervormd Bennekom, RK kerk Bennekom en de Vrijzinnigen Bennekom.

Tijdens onze de Taakgroepbijeenkomsten gaat het over actuele thema's: boeken, documentaires en / of artikelen. De Taakgroep bestaat nu uit 15 vaste deelnemers. Eén of meer deelnemers bereiden het onderwerp van een avond voor. De discussies duren één tot anderhalf uur. De actuele onderwerpen staan in de agenda op de website of App.

U hoeft geen vaste deelnemer van de taakgroep te zijn om een avond bij te wonen; als gast kunt u ook voor een onderwerp kiezen dat uw speciale belangstelling heeft. Na afloop bent u vrij daar al dan niet bij de verdere (huishoudelijke) besprekingen te blijven.

De lokale activiteiten van A-Rocha zijn een vast onderwerp van onze bijeenkomsten. Daarnaast zijn we actief betrokken bij het vormgeven van de Scheppingszondag (eens per twee jaar) in vier Bennekomse kerken.  De Taakgroep organiseert jaarlijks een thema-avond over een actueel onderwerp, waarvoor we een speciale meestal landelijk bekende inleider uitnodigen.

Meer informatie zie www.kms-bennekom.nl

Voor info en contact: Cor Schaap via het webformulier. 

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook